RATOWNICTWO W WARUNKACH ZIMOWYCH

W dniu 15 grudnia 2017 r. dwóch wędkarzy wypłynęło łódką na połów ryb na zalewie „Nowiniec” w Lubsku. W znacznej odległości od brzegu, jeden z wędkarzy stracił równowagę i wpadł do wody. Drugi wędkarz podjął próbę wciągnięcia kolegi do łódki. Wysiłki zakończyły się wywróceniem łodzi.

Tak przedstawiały się założenia do ćwiczeń „ZIMA 2017” realizowanych na polecenie Komendanta Głównego PSP. Celem ćwiczeń było doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych na obszarach wodnych w warunkach zimowych, doskonalenie procedur reagowania podczas występowania zagrożenia w warunkach niskich temperatur przy udziale poszkodowanych w stanie hipotermii, sprawdzenie gotowości bojowej oraz poziomu wyszkolenia ratowników z JRG PSP Lubsko i Żary, sprawdzenie umiejętności ratowników podczas udzielania pomocy przedmedycznej.
W ćwiczeniach brały udział zastępy GBA 2/16, GLBA 1,1/1,3, SLRr i łódź ratownicza z JRG Lubsko oraz GBA 2,5/31 i SLRr z JRG Żary.

Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na wypracowanie wniosków do aktualizacji zasad postępowania i współdziałania podczas tego typu zagrożeń.