PREWENCJA SPOŁECZNA – KALENDARZE STRAŻACKIE

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Żarach odwiedzili każdą szkołę podstawową i gimnazjum w powiecie żarskim przekazując kalendarze strażackie na 2018 r. Przekazywano je z myślą o promocji bezpieczeństwa powszechnego. Wizyty były okazją do pogłębienia i wzmocnienia świadomości nauczycieli i wychowawców na temat możliwych zagrożeń, sposobów unikania, przeciwdziałania lub ochrony przed nimi.
Funkcjonariusze służby operacyjnej z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Żarach i Lubsku oraz z Wydziału Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczego KP PSP w Żarach odwiedzili 43 szkoły. Dyrektorom placówek oświatowych dziękujemy za zorganizowanie spotkań z gronem pedagogicznym.

Dzieci i młodzież zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – szczegóły na odwrocie kalendarzy oraz na stronie KG PSP: http://www.straz.gov.pl