UROCZYSTOŚĆ W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ŻARACH – 01 LUTEGO 2018 R.

W dniu 1 lutego 2018 roku roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbyła się uroczysta zbiórka podczas której załoga podziękowała za długoletnią służbę i oficjalnie pożegnała Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żarach mł. bryg. Zbigniewa Słomkę, który z dniem 31 stycznia 2018 roku po 27 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski podsumowując wieloletni staż służby, powiedział „ (…) Swoją postawą, uczciwością, lojalnością, wysoką kulturą osobistą, zdyscyplinowaniem, a przede wszystkim pozytywnym nastawienie do zadań służbowych udowodnił Pan, że może być wzorem do naśladowania dla wszystkich strażaków. W tak uroczystym dniu pożegnania ze służbą, życzę aby zachował Pan na zawsze w pamięci te najpiękniejsze chwile, a wspomnienie o mundurze, życiu zawodowym na różnych stanowiskach służbowych skłaniało do rozważań i refleksji na temat trudów i niebezpieczeństw, jak również dumy i satysfakcji z naszej strażackiej służby.”
Pan mł. bryg. Zbigniew Słomka w ramach podziękowania za wspólną służbę wręczył strażakom Jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP w Żarach dzwonek pożegnalny ze stosowną dedykacją, który codziennie będzie rozbrzmiewał przy zmianie służby, ponieważ jak powiedział Dowódca JRG w Żarach „ (…) każda Jednostka powinna mieć własne serce ”.


W dalszej części uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Żarach mianował z dniem 1 lutego 2018 roku do służby stałej na stanowisko młodszego ratownika:
st. str. Piotra Boguwolskiego
oraz na stanowisko młodszego ratownika-kierowcę
st. str. Dawida Lewandowskiego
W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Żarach, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KP PSP w Żarach z dniem 1 lutego 2018 roku rozszerzył zakres czynności o zadania Dowódcy zastępu mł. ogn. Grzegorzowi Fabiańczykowi. Uroczystość została zakończona wspólną fotografią pamiątkową.