MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA JEDNOSTEK OSP

Zostały opracowane materiały dydaktyczne do szkoleń. Niżej wymienione materiały zostały zatwierdzone jako materiał rekomendowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, do wykorzystania w procesie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego.
Skrypty umieszczono na stronie internetowej (www.straz.gov.pl) w zakładce „Baza Wiedzy” w odpowiednich działach tematycznych – bezpośrednie linki do materiałów poniżej. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się.


Skrypt do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym.


Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.


Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym – działania na lodzie.