ĆWICZENIA STRAŻAKÓW JRG ŻARY W OBIEKCIE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

W dniu 21 czerwca 2018 roku przeprowadzono ćwiczenia w trudnym obiekcie pod kątem ewakuacyjnym, gdzie zlokalizowane są trzy instytucje wsparcia osób niepełnosprawnych tj. Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Wsparcia i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żarach ćwiczyli wariant pożaru, który powstał w jednym z pomieszczeń, a instytucje procedury ewakuacji i reagowania na zagrożenie. Sprawdzono znajomość zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z zagrożeniem, oraz przygotowanie pracowników do prowadzenia ewakuacji podopiecznych z obiektu. Strażacy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką budynku, rozmieszczeniem pomieszczeń  i instalacji.