INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności.” został złożony w programie EWT INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w Osi Priorytetowej IV – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny.

Partnerami projektu są trzy gminy z powiatu żarskiego.

Więcej szczegółów na stronie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.