UROCZYSTY APEL W KP PSP ŻARY – 31 LIPCA 2018 R.

W dniu 31 lipca 2018 roku roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Powiatowy PSP w Żarach  mł. bryg. Robert Słowikowski oficjalnie powitał w służbie mł. asp. Norberta Bińka.

Pan mł. asp. Norbert Biniek jest tegorocznym absolwentem Centralnej Szkoły PSP
w Częstochowie i decyzją Komendanta Głównego z dniem 01 sierpnia 2018 roku został skierowany do służby w  Komendzie Powiatowej PSP w Żarach.

Komendant Powiatowy PSP w Żarach  mł. bryg. Robert Słowikowski mianował z dniem
1 sierpnia 2018 roku na wyższe stanowiska służbowe funkcjonariuszy tutejszej komendy, którzy w tym roku zakończyli zaoczną naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, zdobyli tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta.

mł. asp. Grzegorz Fabiańczyk został mianowany na stanowisko Dowódcy zastępu w JRG Lubsko

mł. asp. Rafał Judycki został mianowany na stanowisko starszego Dyżurnego stanowiska kierowania

mł. asp. Piotr Kowalski został mianowany na stanowisko Dowódcy zastępu w JRG Żary

Absolwenci otrzymali listy gratulacyjne z życzeniami „ (…)  zdrowia, wielu kolejnych sukcesów, satysfakcji z dotychczasowych dokonań, zrealizowania zawodowych planów
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.”

Dzisiejszy apel miał również drugą odsłonę Komendant Powiatowy PSP w Żarach
powierzył obowiązki Dowódcy JRG w Żarach Panu kpt. Mariuszowi Morawskiemu dotychczasowemu Zastępcy Dowódcy JRG w Lubsku.