SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP, które rozpocznie się 15 września 2018 roku. Kurs zostanie przeprowadzony według  zasad organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 r.

Szkolenie trwa czternaście dni zajęciowych. Przed szkoleniem zostanie zorganizowane szkolenie wstępne BHP dla członków OSP (kursantów). Szkolenie jest przeznaczone dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu żarskiego.

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej.

Kartę skierowania na szkolenie należy dostarczyć do KP PSP w Żarach do dnia 1 września 2018 r.

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

  • Dostarczenie wypełnionego skierowania wg. wzoru dostępnego poniżej (w tym zgodnie z oświadczeniem na skierowaniu posiadanie ubezpieczenia NNW, zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz umundurowania i wyposażenia osobistego).
  • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;

Karta skierowania na szkolenie podstawowe OSP:        (plik .pdf)    (plik .docx)

Kierownikiem szkolenia jest mł. asp. Paweł Brela – tel. 683630717, e-mail: p.brela@straz.zary.pl


PLAN ZAJĘĆ – HARMONOGRAM SZKOLENIA

   

Data Prowadzący Miejsce
15.09.2018  godz. 09:00 mł. asp. Paweł Brela Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach         ul. Serbska 58
29.09.2018  godz. 09:00 asp. Łukasz Chwiedziuk Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach        ul. Serbska 58
30.09.2018  godz. 09:00 st. kpt. Norbert Kawka  /  mł. asp. Grzegorz Fabiańczyk Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach        ul. Serbska 58
13.10.2018  godz. 09:00 kpt. Stanisław Puzio  /  st. sekc. Łukasz Smaś Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach        ul. Serbska 58
14.10.2018  godz. 09:00 bryg. Grzegorz Lisik  /  sekc. Dawid Lewandowski Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach        ul. Serbska 58
28.10.2018  godz. 09:00 kpt. Mariusz Morawski Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach        ul. Serbska 58
03.11.2018  godz. 09:00 Dowódca Zmiany 3   JRG Żary Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza          ul. Serbska 58 Żary
04.11.2018  godz. 09:00 Dowódca Zmiany 1   JRG Lubsko Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza           ul. Strażacka 1 Lubsko
17.11.2018  godz. 09:00 Dowódca Zmiany 2   JRG Żary Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza           ul. Serbska 58 Żary
18.11.2018  godz. 09:00 Dowódca Zmiany 3   JRG Lubsko Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza           ul. Strażacka 1 Lubsko
24.11.2018  godz. 09:00 WOS Świebodzin Ośrodek Szkolenia w Świebodzinie        ul. Cegielniana 13
01.12.2018  godz. 09:00 Dowódca Zmiany 1   JRG Żary Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza           ul. Serbska 58 Żary
02.12.2018  godz. 09:00 Dowódca Zmiany 2   JRG Lubsko  /  sekc. Tomasz Karolczak Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza           ul. Strażacka 1 Lubsko
08.12.2018  godz. 09:00 EGZAMIN Komenda Powiatowa PSP w Żarach        ul. Serbska 58