ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania obejmującego BUDOWĘ FUNDAMENTÓW STRAŻNICY KP PSP przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”.

Oferta powinna być dostarczona do siedziby KP PSP w Żarach (sekretariat) na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ul. Serbska 58, 68-200 Żary do dnia 05 września 2018 r. do godz. 10:00.

Treść zapytania ofertowego z załącznikami do pobrania  (plik.pdf)

Formularz oferty w wersji edytowalnej do pobrania (plik .doc)

Dokumentacja budowlana zadania BUDOWA FUNDAMENTÓW STRAŻNICY KP PSP przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary (do pobrania z serwisu BIP)