INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY BUDOWIE FUNDAMENTÓW STRAŻNICY

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach przekazuje informację z otwarcia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania obejmującego BUDOWĘ FUNDAMENTÓW STRAŻNICY KP PSP przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”.

Informacja z otwarcia ofert do pobrania  TUTAJ: (plik.pdf)