PODPISANIE UMOWY DOTACJI Z WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE

W dniu 06 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w dwa urządzenia do suszenia ubrań specjalnych i węży strażackich”, realizowanego przez firmę DIOXID SERWIS – Andrzej Pelczar z Krosna.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup dwóch urządzeń do suszenia ubrań specjalnych i węży pożarniczych na potrzeby Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Żarach i Lubsku. Urządzenie wykonane jest w kształcie szafy. Posiada wyodrębnioną komorę suszarniczą oraz regał do składowania wysuszonych węży. Czynnikiem suszącym jest ciepłe powietrze, które jest rozprowadzane instalacją nawiewną. Zakup urządzeń zapewni utrzymanie na odpowiednim poziomie ochrony indywidualnej strażaków oraz sprzętu pożarniczego, co przekłada się na utrzymanie efektywności działań ratowniczych oraz utrzymanie czasu podjęcia natychmiastowej i skutecznej interwencji, a także komfortu i bezpieczeństwa pracy ratowników.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz mł. bryg. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy PSP w Żarach przy kontrasygnacie ogn. Katarzyny Tomaszewskiej – Główny Księgowy KP PSP w Żarach.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 56 998,00  zł, a koszt kwalifikowany netto to 46 339,83 zł.

Wysokość udzielonej dotacji ze środków WFOŚiGW wynosi 28 000,00 zł.

Termin realizacji zadania przypada na I-II tydzień października 2018 r.