ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. BUDOWY ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ DO STRAŻNICY KP PSP

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza do składania ofert na budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Zielonogórska w Żarach – etap I w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Żarach” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary.

Oferta powinna być dostarczona pocztą elektroniczną na adres sekretariat@straz.zary.pl lub do siedziby KP PSP w Żarach (sekretariat) na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ul. Serbska 58, 68-200 Żary do dnia 24 września 2018 r. do godz. 10:00.

Treść zapytania ofertowego z załącznikami do pobrania  TUTAJ:  (plik.pdf)

Formularz oferty w wersji edytowalnej do pobrania TUTAJ:  (plik .doc)

Załącznik nr 3 (część projektowa / rysunkowa) do pobrania z serwisu BIP.

procedura i wniosek dot. zajęcia pasa drogowego (strona Urzędu Miejskiego w Żarach)