ĆWICZENIA W JASIENIU pk. „GAZOCIĄG 2018”

20 września 2018 r. przeprowadzone zostały ćwiczenia pk. „Gazociąg 2018”. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na podstawie rozkazu nr 57/2018 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. Miejscem ćwiczeń była Stacja Redukcyjna Gazu wysokiego ciśnienia w Jasieniu. W ćwiczeniach brały udział zastępy PSP i OSP z powiatów: żarskiego, krośnieńskiego i żagańskiego. Tematem ćwiczeń a zarazem głównym celem było doskonalenie dowodzenia siłami KSRG  w czasie prowadzenia działań ratowniczych na gazociągach i rurociągach przesyłowych. Doskonalono również współdziałanie z innymi służbami podczas tego typu zdarzeń. Ćwiczenia składały się z części teoretycznej i praktycznej czyli realizacji działań ratowniczych w przypadku awarii gazociągu. Ćwiczenia nadzorował zastępca lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Przemysław Gliński oraz komendant powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski.