BRAK WYKONAWCY NA REMONT DACHU BUDYNKU JRG LUBSKO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach informuje, że nie otrzymał żadnej oferty na remont dachu na budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku ul. Strażacka 1.

W wymaganym terminie do dnia 10 października 2018 r. do godz. 10:00. nie wpłynęła żadna oferta pocztą elektroniczną na adres sekretariat@straz.zary.pl lub do siedziby KP PSP w Żarach (sekretariat) na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ul. Serbska 58, 68-200 Żary.

zamówienie publiczne na remont dachu na budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku ul. Strażacka 1 pozostało nierozstrzygnięte.