SZKOLENIE Z BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W JASIENIU

22 listopada 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu – w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – odbyło się otwarte szkolenie zorganizowane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach mł. bryg. Roberta Słowikowskiego oraz Starostę Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia. Zastępca Komendanta Powiatowego – bryg. Paweł Hryniewicz przedstawił zagadnienia dot. ochrony przeciwpożarowej w tym bezpieczeństwa pożarowego obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, Dowódca JRG w Lubsku – st.kpt. Norbert Kawka zaprezentował założenia kampanii oraz zalety wczesnego  wykrycia obecności tlenku węgla i dymu, zademonstrował sposób montażu i użytkowania czujek dymu i tlenku węgla. W szkoleniu uczestniczyły również Pani Małgorzata Najdek – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego oraz Cecylia Rak – Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej ze Starostwa Powiatowego w Żarach.
Kampanię wspierał zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu.
Losowo wybrani uczestnicy szkolenia otrzymali czujki czadu i dymu ufundowane przez Starostę  Żarskiego Janusza Dudojcia.
DZIĘKUJEMY SERDECZNIE UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZA PRZYBYCIE!

Kolejne szkolenie odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godzinie 12.00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy ul. Wojska Polskiego 2. ZAPRASZAMY!