NABÓR NA SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach planuje zorganizować szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Szkolenie rozpocznie się w dniu 26 stycznia, a zakończy się w dniu 14 kwietnia 2019 r. i będzie obejmowało 14 dni zajęciowych.

W celu przyjęcia strażaków OSP na szkolenie konieczne jest złożenie imiennych kart zgłoszenia według określonego wzoru w załączniku.

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

  • Złożenie karty skierowania wg. określonego wzoru w załączniku poniżej,
  • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

W zgłoszeniu należy złożyć oświadczenie o posiadaniu przez kierowanych na szkolenie zaświadczenia lekarskiego, ubezpieczenia NNW oraz wyposażenia.

Termin ważności badań lekarskich i ubezpieczenia NNW kursanta oraz czasookresy użytkowania sprzętu (min. terminy obowiązkowych przeglądów sprzętu ochrony układu dróg oddechowych) mają być ważne na cały okres trwania szkolenia. Jeżeli wygasną należy je odnowić z zachowaniem ciągłości terminu ważności – w przeciwnym przypadku kursant nie może uczestniczyć w szkoleniu/ nie może używać sprzętu.

Wypełnioną Kartę skierowania należy dostarczyć do KP PSP Żary do dnia 15 stycznia 2019 r.

Koordynatorem szkolenia jest sekc. Dawid Lewandowski – tel. 683630717, e-mail: d.lewandowski@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.


Karta Skierowania PDFKarta Skierowania WORD


PLAN ZAJĘĆ – HARMONOGRAM SZKOLENIA

   

Data Prowadzący Miejsce
26.01.2019  godz. 09:00 kpt. Mariusz Morawski Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach         ul. Serbska 58
27.01.2019  godz. 09:00 st. kpt. Norbert Kawka

mł. asp. Grzegorz Fabiańczyk

Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach        ul. Serbska 58
09.02.2019 godz. 09:00

 


10.02.2019  godz. 09:00

bryg. Paweł Hryniewicz

 


mł. asp. Paweł Brela

Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach        ul. Serbska 58

 


Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach        ul. Serbska 58

23.02.2019  godz. 09:00 asp. Łukasz Chwiedziuk Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach        ul. Serbska 58
24.02.2019  godz. 09:00 mł. asp. Paweł Brela

mł. asp. Andrzej Kochański

Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach        ul. Serbska 58
09.03.2019  godz. 09:00 bryg. Grzegorz Lisik

sekc. Tomasz Karolczak

Sala szkoleniowa KP PSP w Żarach        ul. Serbska 58
10.03.2019  godz. 09:00 Dowódca Zmiany 1   JRG Żary Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza          ul. Serbska 58 Żary
16.03.2019  godz. 09:00 Dowódca Zmiany 1   JRG Lubsko Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza           ul. Strażacka 1 Lubsko
17.03.2019  godz. 09:00 Dowódca Zmiany 2   JRG Żary Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza           ul. Serbska 58 Żary
24.03.2019  godz. 09:00 WOS Świebodzin Ośrodek Szkolenia w Świebodzinie        ul. Cegielniana 13
06.04.2019  godz. 09:00 Dowódca Zmiany 1   JRG Lubsko Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza           ul. Strażacka 1 Lubsko
07.04.2019  godz. 09:00 Dowódca Zmiany 2   JRG Żary Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza           ul. Serbska 58 Żary
13.04.2019  godz. 09:00 Dowódca Zmiany 2   JRG Lubsko

sekc. Tomasz Karolczak

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza           ul. Strażacka 1 Lubsko
14.04.2019  godz. 09:00 EGZAMIN Komenda Powiatowa PSP w Żarach        ul. Serbska 58