ODPRAWA KSRG POWIATU ŻARSKIEGO

W dniu 28 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyła się odprawa z przedstawicielami jednostek OSP wchodzących w  skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Głównym tematem spotkania było rozliczenie dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, przekazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas odprawy poruszono również kwestie współpracy jednostek OSP KSRG powiatu żarskiego z Komendą Powiatową PSP w Żarach w 2018 r. oraz rozdano karty rabatowe z Programu ”Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej” przedstawicielom jednostek. Na zakończenie Pan Komendant Powiatowy  mł. bryg. Robert Słowikowski wraz z Zastępcą złożyli wszystkim przybyłym na spotkanie najlepsze życzenia na nowy nadchodzący 2019 rok.