BEZPIECZNE FERIE NA PÓŁKOLONIACH W ŻARACH

W ramach akcji „Bezpieczne Ferie” funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach oraz Terenowego Zespołu Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Żarach przeprowadzili kontrole półkolonii organizowanych na terenie miasta Żary w okresie ferii zimowych.

W trakcie kontroli strażacy skupili się na przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych przez organizatorów półkolonii, możliwości dostępu służb ratowniczych w celu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej  oraz ogólnym bezpieczeństwie dzieci w trakcie wypoczynku.

Na zakończenie kontroli dzieciom przypominano o zasadach bezpiecznego zachowania się w okresie zimowym oraz o postępowaniu i sposobie alarmowania służb ratunkowych w sytuacjach zagrożenia życia.