STRAŻACY JRG LUBSKO PROMUJA BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH.

W dniu 23 stycznia 2019 roku w ramach prowadzonej kampanii społecznej  „Bezpieczne ferie 2019” strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lubsku brali udział w spotkaniu z dziećmi placówek oświatowych gminy Lubsko. W obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, strażacy omówili zagrożenia związane z przebywaniem nad zamarzniętymi akwenami wodnymi, demonstrowali sprzęt ratownictwa lodowego, zasady pierwszej pomocy po wydobyciu osoby z zimnej wody, zachowania w obliczu pożaru oraz zasady powiadamiania służb ratowniczych.