UROCZYSTY APEL, AWANSE, POŻEGNANIA ZE SŁUŻBĄ – 30 STYCZNIA 2019 R.

W dniu 30 stycznia 2019 roku roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbył się uroczysty apel, podczas której załoga podziękowała za długoletnią służbę i oficjalnie pożegnała Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku  st. kpt. Norberta KAWKĘ, który z dniem 31 stycznia 2018 roku po 26 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Pan st. kpt. Norbert KAWKA zgodnie z ceremoniałem pożarniczym w obecności pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej PSP w Żarach złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu PSP w Żarach mł. bryg. Robertowi Słowikowskiemu o zdaniu obowiązków Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubsku.
Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski podsumowując wieloletni staż służby, powiedział „ (…)Swoją postawą, uczciwością, lojalnością, wysoką kulturą osobistą, zdyscyplinowaniem, a przede wszystkim pozytywnym nastawienie do zadań służbowych udowodnił Pan, że może być wzorem do naśladowania dla wszystkich strażaków. W tak uroczystym dniu pożegnania ze służbą życzę, aby zachował Pan na zawsze w pamięci te najpiękniejsze chwile, a wspomnienie o mundurze skłaniało do rozważań i refleksji na temat trudów i niebezpieczeństw, jak również dumy i satysfakcji z naszej strażackiej służby. Dzisiaj z perspektywy czasu może Pan spokojnie spojrzeć wstecz i mieć poczucie spełnienia i radości z dobrze zrealizowanego obowiązku.” Podziękowania za długoletnią współpracę i życzenia wszystkiego co najlepsze st. kpt. Norbertowi Kawce złożył również nadkomisarz Robert Pieniążek Komendant Komisariatu Policji w Lubsku. Odchodzący Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej podziękował za wieloletnią współpracę dotychczasowym przełożonym, podległym strażakom i współpracownikom.

Komendant Powiatowy PSP w Żarach zwolnił ze służby w Państwowej Straży Pożarnej st. ogn. Dariusza MUSIELAKA, dowódcę zastępu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Lubsku, który również przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.
W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Żarach, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KP PSP w Żarach z dniem 1 lutego 2019 roku rozszerzył zakres czynności o zadania Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku kpt. Stanisławowi PUZIO, Dowódcy zastępu ogn. Jackowi JANUSZOWI oraz ogn. Bogumiłowi KOWALCZEWSKIEMU.

Uroczystość została zakończona wspólną fotografią pamiątkową.