POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W ŻARACH

10 maja 2019 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka powiatu żarskiego. Uroczystość rozpoczęto o godz. 12.00 Mszą Św. w intencji wszystkich strażaków w Kościele  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (tzw. Katedra) w Żarach. Następnie o godz. 13.00 odbył się uroczysty apel zorganizowany w żarskim Ratuszu podczas którego wręczano medale, odznaczenia, wyróżnienia
i awanse w stopniach służbowych. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.. Uroczystość  została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, z udziałem pocztów sztandarowych KP PSP oraz jednostek OSP.

Gospodarzami uroczystości byli: mł.bryg. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, dh Józef Radzion – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żarach, Starosta Powiatu Żary oraz Pani Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi:
Pan Wojciech Perczak – V-ce Wojewoda Lubuski, bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp, dh Ryszard Klisowski – Vice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego, dh Edward Skobelski  – Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu żarskiego, komendanci Policji z Żar i Lubska, nadleśniczowie nadleśnictw powiatu żarskiego, emeryci pożarnictwa i inni licznie zaproszeni goście. Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski przywitał przybyłych gości oraz podziękował strażakom za ich ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żarskiego.

Uroczysty apel był również okazją do wręczenia resortowych odznaczeń oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, strażaków ochotników oraz zasłużonych działaczy ruchu strażackiego z terenu powiatu.

Na uwagę zasługuje fakt, że pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana został nadany po raz pierwszy w historii KP PSP w Żarach kobiecie. Otrzymała go mł. kpt. Justyna JÓZWA – Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej tut. Komendy. Promocja oficerska miała miejsce podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 4 maja 2019 r. w Warszawie.

Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a przybyłym gościom dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości.


Podczas apelu awanse, odznaczenia i wyróżnienia otrzymali:

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nadał stopień:
starszego ogniomistrza dla Tomasza HABOWSKIEGO, Jacka JANUSZA, Marka FLAGI, Tomasza KOWALCZUKA, Mariusza TELKOWSKIEGO,
ogniomistrza dla Wojciecha SOBCZAKA,
młodszego ogniomistrza dla Łukasza BANECKIEGO, Adama ŁOŚ, Dominika SOKALSKIEGO, Tomasza WILKOWSKIEGO, Grzegorza WUJDY,
starszego sekcyjnego dla Mirosława KRZYWOKULSKIEGO, Ariela PUZIO,

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło
Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa Pawła HRYNIEWICZA,
Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa Agnieszkę BOROWICZ

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował na wyższe stanowisko służbowe:
Operatora sprzętu specjalnego: Michała JURKOWSKIEGO
Starszego ratownika kierowcę: Arkadiusza KOCHANOWSKIEGO, Sebastiana WALCZAKA, Piotra ZGÓRSKIEGO
Starszego ratownika: Grzegorza WUJDĘ
Ratownika: Piotra BOGUWOLSKIEGO, Henryka MROŻKA
Technika: Dawida LEWANDOWSKIEGO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą finansową wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz dodatkową nagrodą finansową za szczególną dbałość o termin realizacji powierzonych zdań i czynności przynoszące wymierne oszczędności – Dawida BROWCZUKOWSKIEGO, Rafała DRAJERA, Grzegorza FABIAŃCZYKA, Andrzeja KOCHAŃSKIEGO, Piotra MAKOWSKIEGO, Pawła MALUDEGO, Mariusza MORAWSKIEGO, Krzysztofa PAZDANA, Przemysława PODEDWORNEGO, Stanisława PUZIO, Joannę SOKALSKĄ.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą finansową za szczególne zaangażowanie i poświęcenie podczas działań ratowniczo – gaśniczych – Piotra BOGUWOLSKIEGO, Dawida BROWCZUKOWSKIEGO, Marka CHUDKA, Mariusza JĘDRZEJKA Arkadiusza KOCHANOWSKIEGO, Mariusza MORAWSKIEGO.