AWANSE I WYRÓŻNIENIA W KP PSP W ŻARACH

W dniu 27 maja 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbył się uroczysty apel, podczas którego Komendant Powiatowy PSP w Żarach – mł. bryg. Robert SŁOWIKOWSKI wręczył przyznane awanse i wyróżnienia.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień aspiranta dla Pawła BRELI

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:
starszego ogniomistrza dla Marcina JAKUBIKA,
ogniomistrza dla Zbigniewa JANUSZEWSKIEGO,
młodszego ogniomistrza dla Macieja MICHALEWICZA, Łukasza SMAŚ,

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował na wyższe stanowisko służbowe starszego ratownika kierowcy Macieja MICHALEWICZA i Rafała SKIBIŃSKIEGO,

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wyróżnił nagrodą finansową za szczególną dbałość o termin realizacji powierzonych zadań i czynności przynoszące wymierne oszczędności Wojciecha SZCZEPANOWICZA.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wyróżnił nagrodą finansową za szczególne zaangażowanie i poświęcenie podczas działań ratowniczo – gaśniczych – Łukasza HANUSZEWICZA, Piotra JAROSIEWICZA, Macieja MICHALEWICZA, Marcina PELCA, Bartłomieja WARĘŻAKA, Adriana WOŹNIAKA.

Zarząd firmy SWISS KRONO podziękował strażakom KP PSP w Żarach za szczególne zaangażowanie i poświęcenie podczas działań ratowniczo – gaśniczych w dniu 19.03.2019 r. na terenie SWISS KRONO.  Drobne upominki wręczone zostały przez przedstawiciela firmy SWISS KRONO Pana Grzegorza DOMINIAKA dla Piotra BOGUWOLSKIEGO, Pawła BRELI, Dawida BROWCZUKOWSKIEGO, Marka CHUDKA, Łukasza HANUSZEWICZARafała JUDYCKIEGO, Piotra JAROSIEWICZA, Mariusza JĘDRZEJKA, Arkadiusza KOCHANOWSKIEGO, Dawida LEWANDOWSKIEGO, Grzegorza LISIKA, Macieja MICHALEWICZA, Mariusza MORAWSKIEGO, Marcina PELCA, Bartłomieja WARĘŻAKA, Adriana WOŹNIAKA.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wyróżnił nagrodą finansową za reprezentowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w biegu z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, który odbył się w dniach 1-2 maja 2019 roku na trasie Zielona Góra – Gorzów Wlkp. – Mariusza MORAWSKIEGO, Pawła BRELĘ, Norberta BIŃKA, Mateusza SKRZYPCZAKA, Grzegorza WUJDĘ, Dawida LEWANDOWSKIEGO, Piotra BOGUWOLSKIEGO, Łukasza PIĄTKOWSKIEGO, Bartłomieja WARĘŻAKA, Adriana KARCZEWSKIEGO, Pawła DROZDKA.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.