SPOTKANIE W URZĘDZIE GMINY ŻARY

W dniu 29 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Żary odbyło się spotkanie Wójta Gminy Żary, Leszka Mrożka z przedstawicielami jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Żary. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach: mł. bryg. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy PSP w Żarach, bryg. Grzegorz Lisik – Naczelnik Wydziału Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczego.

Na wstępie Pan Wójt powitał wszystkich zaproszonych gości, omówił ostatnie wydarzenia związane z pożarem w miejscowości Lubomyśl, w wyniku którego jednostka OSP Złotnik straciła średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Spotkanie miało charakter roboczy podczas którego zaproszeni gości mieli możliwość wypowiedzenia się w/w temacie.

Na zakończenie Pan Wójt podziękował wszystkim zaproszonym gościom za przybycie oraz rzeczową dyskusję.