NOWI ASPIRANCI I AWANSE W KP PSP W ŻARACH

W dniu 2 sierpnia 2019 roku roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Powiatowy PSP w Żarach  mł. bryg. Robert Słowikowski powitał w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach mł. asp. Macieja Kremblewskiego oraz mł. asp. Jakuba Piotrowskiego. Nowi strażacy zostali mianowani na stanowiska Starszych ratowników i będą pełnili służbę w JRG Lubsko. Nowo przyjęci aspiranci są tegorocznymi absolwentami Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie i decyzją Komendanta Głównego PSP z dniem 01 sierpnia 2019 roku zostali skierowani do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach.

Podczas zbiórki Komendant Powiatowy PSP w Żarach pogratulował mł. asp. Sebastianowi Horodyskiemu i mł. asp. Pawłowi Maludy ukończenia nauki w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w Zawodzie Technik Pożarnictwa i promocji na stopień młodszego aspiranta.

Komendant Powiatowy PSP w Żarach  z dniem 22 lipca 2019 roku powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Dowódcy JRG w Lubsku Panu kpt. Stanisławowi Puzio.

Komendant Powiatowy PSP w Żarach  mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania JRG w Żarach uwzględniając predyspozycje oraz doświadczenie zawodowe przedłożył nowy zakres czynności rozszerzony o zadania Zastępcy Dowódcy JRG w Żarach dla mł. asp. Sebastiana Horodyskiego oraz poszerzony zakres czynności o zadania Dowódcy zastępu dla st. ogn. Łukasza Rubczyńskiego.