NABÓR NA SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na szkolenie uzupełniające z zakresu ratownictwa technicznego OSP dla strażaków OSP z powiatu żarskiego, którzy ukończyli szkolenie podstawowe przed 2015 r. (stary system szkolenia). Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictw technicznego realizowanego przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Jego ukończenie jest niezbędne w celu  dalszego podnoszenia kwalifikacji w tym udział w szkoleniach specjalistycznych i szkoleniach dla dowódców, naczelników i komendantów. Szkolenie trwa cztery dni zajęciowe:

– 1 dzień: 21 września 2019 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;
– 2 dzień: 22 września 2019 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;
– 3 dzień: 28 września 2019 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne w JRG PSP w Żarach, ul. Serbska 58;
– 4 dzień: 29 września 2019 r. godz. 09.00 egzamin w KP PSP Żary ul. Serbska 58.

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:
– ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
– zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP części II lub spełnienia równorzędnych wymagań;
– wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne;
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych;
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
– skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane w KP PSP Żary do dnia 12 września 2019 r.

Kierownikiem szkolenia  jest  asp. Paweł Brela, adres email: p.brela@straz.zary.pl


  1. Karta zgłoszenia.
  2. Karta skierowania wersja edytowalna.