BUDOWA STRAŻNICY – ODBIÓR CZĘŚCIOWY

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Komendant Powiatowy PSP w Żarach – mł. bryg. Robert Słowikowski dokonał odbioru częściowego robót budowlanych związanych z budową strażnicy KP PSP przy ul. Zielonogórskiej 34 w Żarach. Zaplanowany na 2019 r. etap inwestycji polegający na budowie obiektów komendy i JRG w stanie surowym otwartym został zrealizowany w 53%. Wykonawcą etapu jest Przedsiębiorstwo Budowlane JANBUD z Żar.