ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SAMOCHODU

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza do składania ofert na dostawę samochodu w ramach zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu specjalnego do logistycznego zabezpieczenia działań z ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym dla Komendy Powiatowej PSP w Żarach”.
Oferta powinna być dostarczona pocztą elektroniczną na adres sekretariat@straz.zary.pl lub do siedziby KP PSP w Żarach (sekretariat) na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ul. Serbska 58, 68-200 Żary do dnia 12 września 2019 r. do godz. 10:00.

Treść Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

Zapytanie ofertowe nr PK.2370.7.2019 z załącznikami (serwis BIP KP PSP w Żarach)