STRAŻACY JRG LUBSKO PROMUJĄ BEZPIECZEŃSTWO

W dniu 12 września 2019 odbyły się lubuskie spotkania integracyjne zorganizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku. Organizację festynu wspierali  strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku przeprowadzając pogadanki oraz pokazy sprzętu i samochodów pożarniczych.  Treści pogadanek to przede wszystkim bezpieczeństwo własne i bliskich, szczególnie w zakresie zagrożeń pożarowych. Ponadto strażacy szkolili uczestników festynu z zasad udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem treningowego manekina. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również wyposażenie strażackich samochodów.