ĆWICZENIA STRAŻAKÓW JRG LUBSKO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBSKU.

W dniu 18 września 2019 roku miały miejsce ćwiczenia w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku ćwiczyli wariant pożaru, który powstał w jednym z pomieszczeń, a pracownicy procedury ewakuacji i reagowania na zagrożenie. DPS w Lubsku przeznaczony jest dla osób dorosłych z dysfunkcjami (obecnie znajduje się w nim 96 podopiecznych). W trakcie ćwiczeń sprawdzano znajomość zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem, a więc jak personel radzi sobie ze sprawnym i bezpiecznym wyprowadzeniem podopiecznych. Strażacy mieli kolejną okazję zapoznać się ze specyfiką obiektu, rozmieszczeniem pomieszczeń, urządzeń i instalacji.