ZAKUP URZĄDZENIA DO MYCIA MASEK DO APARATÓW POWIETRZNYCH

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach doposażyła Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w urządzenie do mycia masek do aparatów powietrznych Ochrony Układu Oddechowego, która będzie wykorzystywana do mycia i dezynfekcji masek strażaków z JRG PSP w Żarach i Lubsku.

Maski, które są użytkowane w jednostkach organizacyjnych PSP stanowią środki ochrony indywidualnej oraz podstawowe zabezpieczenie strażaka przed czynnikami zewnętrznymi podczas realizacji czynności ratowniczych. Strażacy wykorzystują maski podczas działań ratowniczych wewnątrz obiektów oraz w każdym innym przypadku stwierdzenia lub podejrzenia obecności lotnych substancji toksycznych, a w szczególności tlenku węgla lub innych gazów, par, dymów, pyłów, czynników i substancji o właściwościach trujących, duszących, parzących, rakotwórczych, drażniących oraz tam, gdzie może występować niedobór tlenu w otaczającej atmosferze (np. strefa zadymienia).

Czyszczenie masek przy pomocy myjki odbywa się na bazie płynnego detergentu, który składa się z delikatnych związków alkalicznych i fosforowych, wolnych od chloru. Urządzenie jest w pełni automatyczne i łatwe w obsłudze. Dzięki urządzeniu można szybko i bezpiecznie umyć, zdezynfekować i wysuszyć maski pełnotwarzowe oraz ich elementy. Możliwość mycia masek w specjalistycznym urządzeniu zapewnia stałą gotowość strażaków do kolejnych działań ratowniczych, dzięki systemowi szybkiego czyszczenia (5, 10 lub 22 min.). Automat przeznaczony jest do dokładnego czyszczenia maksymalnie 9 masek oraz ich części. Systematyczne i dokładne czyszczenie masek przy pomocy odpowiednich środków (detergentów) zapewnia dłuższą eksploatację sprzętu oraz pełną higienę dla ratownika.

Koszt realizacji zadania wyniósł 26 750,00 zł. Zakup został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 13 250,00 zł oraz Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 13 500,00 zł. z udziałem darczyńcy SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.