POWIAŁO NAD POWIATEM ŻARSKIM

W dniu 30.09.2019 roku Instytut Meteorologii  i Gospodarki Wodnej wydał dla woj. lubuskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W związku z tym prognozowało się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, a w porywach do 90-100 km/h, z kierunku zachodniego. Niestety przewidywania te częściowo się potwierdziły i wichura nie ominęła powiatu żarskiego. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w dniu 30.09.2019 odnotowało łącznie 42 zdarzenia związane z silnymi wiatrami. Jak zwykle w takich sytuacjach na wysokości zadania stanęli  strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu żarskiego, którzy wspierali Strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Żar i Lubska.  Zdecydowana większość interwencji związana była z powalonymi drzewami na drogi oraz linie energetyczne, strażacy interweniowali również przy palących się transformatorach w miejscowościach Świbinki oraz Mirostowice Górne. Wiele gospodarstw domowych na wiele godzin pozostało bez prądu. Na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach.