KONFERENCJA I ĆWICZENIA SZTABOWE

4 października 2019 r. w Łęknicy odbyła się konferencja i ćwiczenia sztabowe poświęcone ochronie przeciwpożarowej lasów i parków. W konferencji zorganizowanej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy wzięli udział przedstawiciele  Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów Żary, Spree-Neiße i Görlitz, przedstawiciele władz samorządowych z Polski i Niemiec, leśnicy i strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

Konferencję poprowadził bryg. Paweł Hryniewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Wykład wprowadzający na temat Historii Parku Mużakowskiego wygłosiła Pani Barbara Iwlew – Kierownik pracowni Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Park Mużakowski” w Łęknicy. Następnie tematykę dotyczącą pożarów lasów i ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych przybliżyli Pan Paweł Wcisło – Naczelnik Wydziału Obronności i Ochrony Mienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Pan Maciej Lipka – Główny Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. O ćwiczeniach z zakresu pożaru lasów oraz o metodach dostarczania wody na duże odległości opowiedział st. kpt. Piotr Wiliński  – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Ostatnim prelegentem podczas konferencji był Pan Andreas Hanl Kierownik wydziału ochrony przed katastrofami powiatu Görlitz który przedstawił podział i klasyfikację zagrożenia pożarowego na terenie Lausitzer Heide oraz sposoby reagowania lokalnych jednostek straży pożarnej.

Ćwiczenia sztabowe przeprowadzono w remizie OSP Łęknica. Połączone sztaby z Polski i Niemiec pod przewodnictwem  mł. bryg. Roberta Slowikowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pozarnej w Żarach i Pana Björna Mierisch – Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Görlitz wypracowały wspólna koncepcje działań operacyjnych podczas ćwiczeń taktyczno bojowych zaplanowanych na kolejny dzień dla 450 strażaków z Polski i Niemiec.