EDUKACJA DZIECI W JRG LUBSKO

16 i 18 października 2019 strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku zrealizowali akcję edukowania i promowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci. Podczas wizyty dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku przeprowadzili pogadankę oraz pokaz sprzętu i samochodów pożarniczych. Poruszono tematy bezpieczeństwa własnego podczas spędzania wolnego czasu, właściwych zachowań w przypadku pożaru, bezpieczeństwa podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy osobie zagrożonej.