NABÓR NA SZKOLENIE KIERUJĄCYCH DZIAŁANIEM RATOWNICZYM DLA CZŁONKÓW OSP (DOWÓDCÓW OSP)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP. Szkolenie będzie trwało pięć dni:

 • 1 dzień: 23 listopada 2019 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;
 • 2 dzień: 24 listopada 2019 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;
 • 3 dzień: 30 listopada 2019 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne w JRG PSP w Żarach;
 • 4 dzień: 07 grudnia 2019 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne w JRG PSP w Żarach;
 • 5 dzień: 08 grudnia 2019 r. godz. 10.00 egzamin w KP PSP Żary ul. Serbska 58.

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

 • złożenie karty skierowania wg. określonego wzoru;
 • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku (zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP)

Wzór karty skierowania na szkolenie jest do pobrania ze strony www.straz.zary.pl w zakładce OSP. Wypełnioną Kartę skierowania należy dostarczyć do KP PSP w Żarach do dnia 18 listopada  2019 r.

Kierownikiem szkolenia jest  asp. Paweł Brela – tel. 683630717, e-mail: p.brela@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.

 1. Karta_skierowania_Dowódców_OSP
 2. KLAUZULA informacyjna szkolenia