NOWY SAMOCHÓD W KP PSP W ŻARACH

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zakupiła nowy lekki samochód specjalny do logistycznego zabezpieczenia działań z ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym Ford Transit Custom.

Zakup specjalnego samochodu znacznie poprawi i usprawni prowadzenie działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Samochód będzie również logistycznym wsparciem podczas prowadzonych długotrwałych akcji ratowniczych, np.: poprzez dostarczanie specjalistycznego i niezbędnego sprzętu do miejsc prowadzenia działań, transportowanie niezbędnych sił i środków do neutralizacji substancji chemicznych, bądź zabezpieczanie przed przedostaniem się tych substancji do środowiska.

Koszt realizacji zadania wyniósł 150 000,00 zł. Zakup został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 70 000,00 zł oraz Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 80 000,00 zł z udziałem darczyńców (SWISS KRONO Żary, Żarskie Pogotowie, Powiat Żarski, Baza Paliw Zielona Góra, Nadleśnictwo Wymiarki, Nadleśnictwo Gubin, Nadleśnictwo Lubsko, Nadleśnictwo Brzózka, Nadleśnictwo Krzystkowice, Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie).