„CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA” KAMPANIA SPOŁECZNA W SZKOŁACH ŚREDNICH

27 listopada 2019 r w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku w ramach ogólnopolskiej kompanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – odbyło się szkolenie zorganizowane przez strażaków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku. Uczestnikami spotkania byli uczniowie kilku klas średnich. W trakcie prelekcji przedstawiono założenia kompanii,  zagadnienia dotyczące praktycznego montażu i użytkowania czujek tlenku węgla i dymu. Ponadto omawiano skutki pożarów kominów, skutki niewłaściwego użytkowania palenisk na paliwo stałe i zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych. Na spotkaniu młodzież aktywnie i z zainteresowaniem włączała się w merytoryczną dyskusję na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego.