KOLEJNI WYSZKOLENI DOWÓDCY OSP

W dniu 08 grudnia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żarach zostało zakończone szkolenie „Kierowanie działaniem ratowniczym dla członków OSP”. Celem szkolenia było zapoznanie strażaków ratowników OSP z następującymi zagadnieniami:

 1.  Musztra w Ochotniczej Straży Pożarnej;
 2.  Prawa i obowiązki KDR podczas prowadzenia działań ratowniczych
 3.  Rozpoznanie i prowadzenie działań ratowniczych podczas lokalnych podtopień i powodzi
 4.  Kierowanie działaniami ratowniczymi
 5.  Wprowadzanie decyzji podczas akcji gaśniczych
 6.  Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń chemiczno-ekologicznych
 7.  Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym
 8.  Ewakuacja osób poszkodowanych z dysfunkcjami
 9.  Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
 10.  Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych
 11.  Kierowanie działaniami na przykładzie wybranych akcji ratowniczych
 12.  Współpraca z mediami

 Zajęcia w ramach szkolenia były  przeprowadzone w okresie  od  23 listopada 2019 r. do 08 grudnia 2019 r. Kurs został zorganizowany i przeprowadzony przez funkcjonariuszy  KP PSP w Żarach, zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło 11 druhów z terenu powiatu żarskiego. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Uczestnikom szkolenia gratulujemy zdanego egzaminu oraz uzyskania nabytych kwalifikacji.

Egzamin przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.