SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI NADLEŚNICTW W KP PSP ŻARY

 W dniu 09 stycznia 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictw obejmujących teren powiatu żarskiego nt. przeciwpożarowego zabezpieczenia lasów.

Podczas spotkania poruszono tematykę związaną z obowiązkami i zadaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów, dobrych praktyk oraz wniosków z raportu kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przedstawiono plan kontroli Nadleśnictw na 2020 r., a także omówiono tematykę pasów przeciwpożarowych przy liniach kolejowych.

Spotkanie zorganizowali: bryg. Paweł Hryniewicz i bryg. Grzegorz Lisik.


Opracowanie: asp. P. Brela
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Żarach