KPT. MARIUSZ MORAWSKI P.O. KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W ŻARACH

W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Żarach – mł. bryg. Roberta Słowikowskiego, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – bryg. Patryk Maruszak z dniem 1 lutego 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Żarach kpt. Mariuszowi Morawskiemu, dotychczasowemu Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żarach.