SPOTKANIE Z KATARZYNĄ KROMP – WÓJT GMINY TUPLICE

W dniu 19 lutego 2020 roku kpt. Mariusz Morawski – pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Żarach spotkał się z Panią Wójt Gminy Tuplice Katarzyną Kromp. Głównym tematem spotkania było omówienie dalszej współpracy. Pani Wójt potwierdziła zadeklarowane wcześniej wsparcie finansowe na budowę nowej strażnicy.