SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE W JEDNOSTCE OSP JASIEŃ

W dniu 19 lutego 2020 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu odbyło się coroczne spotkanie sprawozdawcze. Podczas spotkania podsumowana została działalność jednostki zarówno w zakresie działań prewencyjnych jak i ratowniczo-gaśniczych. Poruszono kwestie współpracy jednostki w 2019 r. z podmiotami Państwowej Straży Pożarnej oraz plany współpracy na 2020 r. Na uwagę zasługuje fakt iż jednostka OSP Jasień miała najwięcej interwencji ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu żarskiego kończąc rok 2019 z ilością 134 wyjazdów.W spotkaniu udział brali po. Komendanta Powiatowego PSP w Żarach kpt. Mariusz Morawski, Burmistrz miasta Jasień Pan Andrzej Kamyszek oraz członkowie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu.