WIZYTA KPT. MARIUSZA MORAWSKIEGO W GMINIE TRZEBIEL

W dniach 20-21 lutego p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Żarach kpt. Mariusz Morawski spotkał się  z wójtem gminy Trzebiel Panem Tomaszem Sokołowskim oraz z Radnymi Gminy Trzebiel.  Podczas spotkania p.o. Komendanta kpt. Mariusz Morawski przekonał Radnych Gminy, którzy zablokowali środki finansowe przeznaczone przez Gminę Trzebiel na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Żarach aby cofnęli podjętą decyzję i wspomogli fundusz wsparcia KP PSP w Żarach. Zaznaczył jak ważną i nierozerwalną częścią jest współpraca na linii KP PSP w Żarach i samorządów z terenu powiatu żarskiego. Podkreślił również zaangażowanie druhów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Trzebiel na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej a tym samym podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Na koniec kpt. Mariusz Morawski podziękował za zrozumienie i deklarację przekazania środków finansowych na budowę nowej siedziby komendy. KP PSP w Żarach dziękuje wszystkim Radnym, włodarzom Gminy oraz Prezesom i Naczelnikom Jednostek OSP z terenu gminy Trzebiel za merytoryczny i owocny dialog.