ĆWICZENIA W JRG LUBSKO

W maju 2020 roku w ramach doskonalenia umiejętności zawodowych w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku ćwiczono warianty zdarzeń związane z ratownictwem technicznym z elementami ratownictwa chemicznego. Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemii ratownicy PSP nie realizują szkoleń poza terenem strażnic. Ćwiczenia odbywały się na terenie JRG z użyciem samochodów do pozoracji. Realizowane warsztaty ratownicze obejmowały, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizacje terenu akcji podczas wypadków drogowych, utrwalenie procedur z zakresu obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi w przypadku uszkodzenia zbiorników, w których są transportowane, sposoby i techniki uwalniania poszkodowanych z wraku samochodu. Do ćwiczeń wykorzystano sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku