INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA BUDOWĘ STRAŻNICY KP PSP ŻARY ETAP III.

Informujemy, że w dniu 19 czerwca 2020 r. o godzinie 10.15 w siedzibie KP PSP w Żarach przy ul. Serbskiej 58 dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa Strażnicy KP PSP z JRG – etap III” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach inwestycji pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach”. Zamawiający przeprowadził transmisję on-line z otwarcia ofert w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line w sposób wystarczający realizowała zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych. Podczas otwarcia ofert została przekazana informacja o kwocie jaką KP PSP w Żarach zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a także nazwy i adres wykonawców, ceny oferty i okres gwarancji.

Szczegółowa informacja znajduje się w pliku (link poniżej) oraz w serwisie BIP KP PSP w Żarach.

Informacja z otwarcia ofert (plik .pdf)

Strona BIP KP PSP w Żarach