WYRÓŻNIENIA I AWANSE

W dniu 3 lipca 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żarach odbyła się uroczysta zbiórka.  Pan st. kpt. Mariusz Morawski Komendant Powiatowy PSP w Żarach powierzył dodatkowe zadania Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczej-Gaśniczej Panu mł. kpt. Piotrowi Breli oraz zadania Dowódcy zmiany Panu mł. asp. Marcinowi Jakubikowi.
Lubuski Komendant Wojewódzki bryg. Patryk Maruszak wyróżnił nagrodą finansową za wzorową realizację zadań służbowych w szczególności za zaangażowanie w organizacje i nadzorowanie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na granicy polsko- niemieckiej.
Wyróżnionym i awansowanym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.