MIANOWANIE NA WYŻSZE STANOWISKO SŁUŻBOWE

W dniu 30 lipca 2020 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubsku odbyła się uroczysta zbiórka. Pan st. kpt. Mariusz Morawski Komendant Powiatowy PSP w Żarach mianował z dniem 1 sierpnia 2020 roku Pana asp. Krzysztofa Pazdana na stanowisko Dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Lubsku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie!