NABÓR NA SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na kurs, który odbędzie się według programu szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego OSP. Szkolenie trwa cztery dni zajęciowe:

– 1 dzień: 05 września 2020 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;

– 2 dzień: 06 września 2020 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;

– 3 dzień: 12 września 2020 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne w JRG PSP w Żarach, ul. Serbska 58;

– 4 dzień: 13 września 2020 r. godz. 09.00 egzamin w KP PSP Żary ul. Serbska 58.

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Zgłoszenia znajdują się w załącznikach poniżej. Należy dostarczyć je do KP PSP Żary do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

– ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;

– zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP części II lub spełnienia równorzędnych wymagań;

– wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne;

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych;

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;

– skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy;

 

Kierownikiem szkolenia  jest  asp. Paweł Brela;


Klauzula_informacyjna_dla_uczestników_szkoleń

 

Karta skierowania OSPRT.pdf  

Karta_skierowania OSPRT.docx