ĆWICZENIA KOMPANII GAŚNICZEJ „ŻARY” WOO – „ZABŁOCIE 2020”

W dniu 19 września 2020 r. na terenie Nadleśnictwa Wymiarki (Leśnictwo Zabłocie) zostały przeprowadzone dwuetapowe ćwiczenia taktyczno-bojowe w ramach inspekcji gotowości operacyjnej dla Kompanii Gaśniczej „Żary” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

W pierwszym etapie ćwiczeń pojazdy oraz druhowie jednostek wchodzących w skład WOO zostali poddani przeglądowi sprzętu i wyposażenia.

W drugim etapie ćwiczeń, głównym celem było praktyczne sprawdzenie szeroko pojętego przygotowania strażaków ochotników do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obszarach leśnych, a w szczególności w zakresie gaszenia pożarów dużych kompleksów leśnych oraz dostarczania środka gaśniczego na duże odległości.

Podczas ćwiczeń wizytację przeprowadził st. kpt. Mariusz Morawski Komendant Powiatowy PSP w Żarach. W ćwiczeniach udział brało łącznie 50 strażaków oraz 9 samochodów pożarniczych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach pragnie podziękować wszystkim uczestniczącym w ćwiczeniach za duże zaangażowanie oraz sprawną realizację postawionych zadań.

Serdecznie dziękujemy również kierownictwu Nadleśnictwa Wymiarki za pomoc w organizacji ciepłego posiłku dla wszystkich osób biorących udział w ćwiczeniach.