ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ PALIW DLA KP PSP W ŻARACH

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza do składania ofert na dostawę paliw ciekłych oraz dodatku do paliwa AdBlue na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Oferta powinna być dostarczona pocztą elektroniczną na adres j.jozwa@straz.zary.pl lub do siedziby KP PSP w Żarach (sekretariat) na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, ul. Serbska 58, 68-200 Żary do dnia 27 marca 2020 r. do godz. 10:00.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/strazzary/zamowienia_publiczne/11/21/Dostawa_paliw_cieklych_oraz_dodatku_do_paliwa_AdBlue_na_potrzeby_KP_PSP_w_Zarach/